Rector (Tto) Vwo/Gymnasium-Locatie (Overkampweg) – Stedelijk Dalton Lyceum – BeteoR B. V. – Dordrecht

BeteoR B. V.

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo, (tweetalig) atheneum, gymnasium en een internationale schakelklas. Het lyceum wordt bezocht door ca. 2500 leerlingen en op de school werken ongeveer 250 medewerkers (ongeveer 200 fte). De school telt een aantal locaties: Overkampweg, Kapteynweg, Leerpark en een internationale schakelklas (ISK), aangestuurd door twee locatiedirecteuren en een rector. De rector en locatiedirecteuren van deze onderwijsteams geven op basis van een binnen het schoolbeleid passend kader leiding aan het onderwijs op hun eigen locatie(s) en rapporteren rechtstreeks aan de voorzitter van het College van Bestuur. Op centraal niveau is er een medezeggenschapsraad. De locaties worden ondersteund door een kleinschalig bestuursbureau voor administratieve-, facilitaire en ICT-ondersteuning, P& O, kwaliteitszorg en financiën.Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare school die voortgezet onderwijs biedt aan alle jongeren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen milieu, godsdienst, huidskleur, sekse, geaardheid, nationaliteit en uiterlijk. Gelijkwaardigheid, tolerantie en respect zijn de uitgangspunten voor het samenleven en samenwerken op de school. Actieve pluriformiteit is hierbij het vertrekpunt. Het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Overkampweg is een school voor (tweetalig) atheneum en gymnasium met ruim 800 leerlingen en ongeveer 75 medewerkers. De school biedt volop kansen en voor elke leerling een leerweg, passend bij de eigen capaciteiten met perspectief op doorstroming naar een vervolgopleiding. De Daltonprincipes vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken vormen de basis van al het onderwijs binnen de scholengemeenschap. Ook de waarden reflectie en effectiviteit horen hier nadrukkelijk bij.In de regio daalt het aantal leerlingen dat instroomt in het voortgezet onderwijs enigszins. De verwachting is dat de daling de komende jaren zal doorzetten en dat deze de bedrijfsvoering van het Stedelijk Dalton Lyceum zal beïnvloeden. In de regio Dordrecht is een traject gestart van verkenning tot samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen om de krimp beheersbaar te maken. De positionering en profilering van het openbaar Dalton onderwijs in de regio behoeft aandacht, om zo het marktaandeel veilig te stellen. De school heft ambities topsport talentschool (LOOT) te worden.De opdracht De rectorDraagt zorg voor de strategische beleidsontwikkeling op het niveau van de locatieHeeft een integrale verantwoordelijkheid (onderwijs, personeels en financieel beleid)Kan met gedeeld leiderschap sturing geven aan de verdere professionalisering van het relatief jonge managementteamStimuleert de interne samenwerking van de locaties én de externe samenwerking met het oog op (eventuele) strategische alliantiesRealiseert voor de locatie een aantrekkelijke profilering van het Daltononderwijs binnen de regio DordrechtVindt een balans tussen kansen geven aan ieder kind en behoud van goede onderwijsresultatenPersoonlijkheidsprofielBelangrijk is dat de rector zich realiseert dat hij leiding geeft aan een Daltonschool. De principes van het Daltononderwijs (vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken) zijn het vertrekpunt voor de manier waarop de rector leiding geeft aan de locatie.De rectorIs een verbindend en onderwijskundig leider met stimulerende onderwijsvisieGeeft vertrouwen, toont oprechte betrokkenheid en is zichtbaar binnen en buiten de schoolVindt de passende balans in ruimte laten waar het kan en effectief sturen waar dit moetWerkt graag en goed samenKan reflecterenCommuniceert vaardig en transparantStaat open voor ideeën, creëert draagvlak en is besluitvaardigIs zichtbaar en benaderbaarIs een mensenmensHeeft relativeringsvermogen en humorSelectie-eisenDe rectorHeeft academisch werk en denkniveauHeeft aantoonbaar leidinggevende ervaring in (bij voorkeur) een (onderwijs)organisatie voor voorgezet onderwijsHeeft affiniteit met de leerling populatie en het Dalton gedachtegoed

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: