Contractmanager Sociaal – Sociale Dienst Drechtsteden – Dordrecht

Sociale Dienst Drechtsteden

Contractmanager Sociaal Dordrecht, 32 uur per week Met het oog op de toekomst en vanwege een groeiende, complexe contractportefeuille is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) op zoek naar een stevige, ervaren en verbindende contractmanager die bijdraagt aan een duurzame versterking van het Team Contracten. Waar kom je te werken? Het Team Contracten opereert als zelfsturend team binnen de afdeling Middelen van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Wij dragen zorg voor de contractering en het proces van contractmanagement ten behoeve van de door de SDD gecontracteerde dienstverlening. Momenteel bestaat ons team uit 7 collega’s met verschillende achtergronden; 3 contractmanagers, 3 contractbeheerders en 1 management assistent. Het team is gedreven en vooruitstrevend. Er wordt hard gewerkt in een positieve, collegiale sfeer met ruimte voor humor, persoonlijke aandacht en groei. Wij zoeken een collega die zich herkent in deze waarden en een bijdrage kan leveren aan ons enthousiaste en inspirerende team. Wie zijn wij? De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal is een innovatieve organisatie, bestaande uit 2 organisatieonderdelen: de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk. Er is binnen de GR Sociaal volop ruimte om ideeën uit te proberen. Ons doel is altijd om het beste te doen voor onze inwoners. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is een regionale sociale dienst die werkt voor zeven gemeenten in de Drechtsteden. Voor hen voeren we allerlei taken uit o.a. op grond van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Bij de SDD werken ruim 450 medewerkers. Drechtwerk is sinds 1 januari 2023 onderdeel van de GR Sociaal en is het ontwikkelbedrijf, waar inwoners geholpen worden die niet zelfstandig werk kunnen vinden of zelfstandig kunnen werken zonder extra hulp en ondersteuning. Ook de SW-medewerkers zijn in dit onderdeel ondergebracht. Drechtwerk werkt voor 6 gemeenten in de Drechtsteden. Bij Drechtwerk werken ruim 1100 medewerkers (inclusief SW). De GR Sociaal heeft een stevige ambitie die ertoe moet leiden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt, helpen we die mogelijkheden vergroten. Daarbij staan 5 opgaven centraal: het versterken van bestaanszekerheid, het ontwikkelen naar werk, onze dienstverlening in brede zin, het zorgen voor ondersteuning en bedrijfsvoering. Elke opgave heeft meerdere doelen en activiteiten waarop we sturen. We zorgen voor een stevige verbinding in het netwerk met al onze partners, omdat we samen meer kunnen bereiken voor onze inwoners dan alleen. Wat ga je doen? Als contractmanager is het jouw uitdaging om maximaal rendement te behalen uit de gecontracteerde dienstverlening. Dit doe je op strategisch niveau en vanuit jouw verantwoordelijkheid voor het contractmanagementproces met leveranciers. Je managet proactief tactisch en strategisch alle afspraken, aannames, verwachtingen en doelstellingen met betrekking tot contracten tijdens de contractcyclus. Hierbij analyseer en stuur je op de contractprestaties van strategische leveranciers. Dit doe je in nauwe samenwerking met collega’s en ketenpartners. Dat is nog niet alles, want als contractmanager ga je ook aan de slag met: Het adviseren over contractering en het ondersteunen bij contractvraagstukken van onze contracteigenaren vanaf de start van de aanbesteding tot het beheren na contractering. Het monitoren en sturen op de dienstverlening en prestaties op basis van afgesproken kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Het bouwen aan duurzame klant- en leverancier relaties. Jij bent bijvoorbeeld de eerste gesprekspartner namens de SDD voor onze leveranciers. Het volgen en vertalen van (lokale, regionale, landelijke) ontwikkelingen en trends naar gevolgen en kansen voor onze organisatie.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: