Helpende – randstad – Dordrecht

randstad

Functieomschrijving

Als helpende ben jij er voor de verzorging van decliënten, maar bij dit specialistisch verpleeghuis is het ookbelangrijk dat jij zorgt dat de cliënten zich echt thuis voelen. Decliënten hebben namelijk vaak niet veel familie of vrienden waar zeop terug kunnen vallen. Ze worden daarom niet alleen opgevangenvoor de zorg, maar ook om hun verhaal kwijt te kunnen. Als helpendespeel jij hier een rol in door naast de verzorging een veilige enwarme woning te creëren.

wat bieden wijjou

 • salarisschaal 25,reiskostenvergoeding en ort
 • aan de slag bij eenbekende zorginstelling
 • volg cursussen om jevakkennis te vergroten
 • parttime of fulltime;geef flexibel je tijden door
 • geef cliënten eenveilig en vertrouwd gevoel
 • werken met eenuitdagende doelgroep

wie benjij

Aangezien deze vacature vooreen specialistisch verpleeghuis is wordt er meer van jou alshelpende verwacht dan bij de reguliere verpleging. Jij wilt nietalleen mensen helpen met de beste zorg, maar staat echt voor zeklaar. Cliënten krijgen bij jou een veilig en vertrouwd gevoel endurven hun gevoelens met jou te delen.

Hiernaast ben je flexibel als het gaat om werkdagen enlocaties. Je gaat namelijk aan de slag in onze flexpool, waardoorjij aan de hand van jouw beschikbaarheid wordt ingepland. Wijverwachten dat jij diensten van acht uur kunt werken en dat jij,naast de locatie in Dordrecht, ook beschikbaar bent om bij anderezorgorganisaties in de regio tewerken.

 • afgeronde niveau 2 opleidingZorg & Welzijn
 • interesse in verschillendedoelgroepen binnen de vvt
 • ervaring met hetuitvoeren van ADL taken en werken mettilliften

wat ga jedoen

Je gaat als helpende aan deslag bij een specialistisch verpleeghuis. Je komt hier in aanrakingmet cliënten met complexe problematiek. De cliënten hebben naastlichamelijke zorg ook psychische zorg nodig. Het is van grootbelang dat de cliënten goed worden opgevangen, omdat zij andersvoor overlast kunnen zorgen in de maatschappij. Als helpende wordter daarom van jou verwacht dat jij kunt omgaan met de complexezorgvraag van deze cliënten.

 • uitvoerenvan ADL taken; verzorgende taken
 • werken metactieve en passieve tilliften
 • bijdragen aan hetcreëren van een thuis voor decliënten

waar ga jewerken

Als helpende in deflexpool van Randstad Zorg heb jij veel vrijheid en bepaal jij zelfwanneer jij wil werken. Wij verwachten wel dat jij minimaal 16 uurin de week beschikbaar bent en dat jij de reguliere diensttijdenvan de zorg kunt werken (bijvoorbeeld van 07.00 – 15.00 of 15.00 -23.00). Je geeft zelf je beschikbaarheid op via onze app en wordtvervolgens door onze planners ingepland op een dienst bij jou in debuurt.

 • werken als helpende bij eenunieke zorginstelling
 • zelf je beschikbaarheidopgeven via de Randstad app
 • volg cursussen enbehaal verschillende certificaten, bijvoorbeeldmedicatie

sollicitatie

Wil jij aan de slag bij als helpende? Solliciteer dannu!

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen diezich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: